OUT OF OFFICE BV – ALGEMENE VOORWAARDEN – 01/01/2020

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 – Alle dienstenovereenkomsten en/of huurovereenkomsten (“overeenkomst”) gesloten tussen Out of Office BV (“onderneming”) enerzijds, en een klant (“klant”) anderzijds, evenals om het even welke tijdelijke, aanvullende of bijkomende diensten die niet specifiek in de overeenkomst worden vermeld, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden vermeld in de overeenkomst, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet dat zij afwijkt van de algemene voorwaarden. Het artikel waarvan de overeenkomst afwijkt dient in dat geval uitdrukkelijk vermeld te worden.

Lire la politique complète ici