Cookiesbeleid

Schrijf ons een e-mail via het formulier, of stuur ons een e-mail rechtstreeks op.

ZEND ONS EEN BERICHT

  CONTACTGEGEVENS

  Industrieweg 5, 3001 Heverlee

  +32 (0) 16 677776

  info@my-brand.be

  Heeft u vragen over hoe wij uw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen spoedig contact met u op.

  My Brand is een afdeling van Out of Office bvba.

  Wij bij Out of Office bvba hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Met dit cookiebeleid informeren wij u op een transparante wijze over welke cookies wij plaatsen wanneer u onze website bezoekt en hoe wij via deze cookies uw persoonsgegevens verwerken.

  1. Algemeen

  De begrippen “wij”, “ons”, “onze” in dit cookiebeleid verwijzen naar o3. Onze volledige gegevens zijn: Out of Office, Industrieweg 5, 3001 Leuven, bedrijfsnummer 0822.112.612, RPR Leuven.

  Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid.

  Voor vragen en opmerkingen kan u ons steeds bereiken via: privacy@o3.be.

  De begrippen in dit cookiebeleid moet u interpreteren overeenkomstig de GDPR en toepasselijke wetgeving.

  Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid op eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. Dergelijke wijzigingen en aanpassingen zullen op een passende wijze worden gecommuniceerd via onze website.

  U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen:

  • Internet Explorer:

  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

  • Microsoft Edge:

  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

  • Chrome:

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

  • Firefox:

  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

  • Safari:

  https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

  Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van onze website kan echter veroorzaken dat bepaalde delen van of de volledige website niet langer naar behoren werkt.

  2. Welke cookies gebruiken wij en waarom?

  Wanneer u op onze website surft, plaatsen wij de volgende cookies:

  Naam cookie Levensduur Doel Aanbieder
  DV cookie 10 minuten Meet of bezoekers op advertenties klikken en de website van adverteerders bezoeken. Google Analytics
  1P_JAR cookie 1 maand Meet of bezoekers op advertenties klikken en de website van adverteerders bezoeken. Google Analytics

   

  NID en ANID cookies half jaar Meet of bezoekers op advertenties klikken en de website van adverteerders bezoeken. Google Analytics

   

  Consent cookie 20 jaar Meet of bezoekers op advertenties klikken en de website van adverteerders bezoeken. Google Analytics

   

  o3 verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Voor het plaatsen van bovenstaande analytische en statistische cookies vragen wij uw voorafgaande toestemming. Indien u uw toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, verwerken wij uw elektronische identificatiegegevens en informatie betreffende het gebruik van uw apparaat.

  In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens ook zullen verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te komen of te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

  3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Wij delen uw persoonsgegevens enkel met dienstverleners die ons assisteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals onze IT partner. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met overheids- of gerechtelijke autoriteiten (zoals hierboven beschreven).

  Wij verzenden uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij kiezen er bewust voor om enkel samen te werken met partners die gevestigd zijn binnen de EER.

  4. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

  Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer indien dit nodig is om ons doel te bereiken, of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen de-identificeren zodra wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of zodra de reglementaire of wettelijke bewaartermijn is verstreken.

  5. Wat zijn onze kwaliteitsgaranties?

  Persoonsgegevens worden door o3 als confidentiële informatie beschouwd en worden als zodanig behandeld. Wij nemen dan ook de nodige technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen. Zo hebben onze werknemers enkel toegang tot uw persoonsgegevens op een “need-to-know-basis”. Bovendien beperken wij de verwerking van de persoonsgegevens tot het hoogstnoodzakelijke.

  6. Welke rechten hebt u?

  U kan o3 op ieder moment en kosteloos vragen over welke gegevens wij beschikken, uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Daarnaast hebt u onder de geldende privacywetgeving ook het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kan u ook uw gegeven toestemming intrekken.

  Indien u een van uw rechten uitoefenen, aarzel dan niet om ons te contacteren via privacy@o3.be.

  Indien u niet tevreden bent over hoe we met uw verzoek om een van uw rechten uit te oefenen omgaan, kan u steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.